AUTEURS-BEELDRECHT VOORBEHOUD (auteurswet 1912)

Op de beeldende vormgeving van de door Ineke de Vroede vervaardigde schilderijen (op deze website getoonde afbeeldingen van kunstwerken), rust auteurs-beeldrecht.

Voor het overnemen, opslaan, verspreiden en/of anderzins gebruik van de getoonde kunstwerken, op welke wijze dan ook, dient u altijd vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Ineke de Vroede.

Voor dergelijke verzoeken kunt u contact opnemen via deze website.
Vermeld bij uw verzoek in ieder geval de titel van het werk, waarin en waarom u het werk wilt opnemen, de oplage en of de publicatie elektronisch is.